Název: Financování veřejně prospěšných investic
Další názvy: The funding of beneficial public investments
Autoři: Kokoška, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Lego, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2567
Klíčová slova: veřejné investice;veřejné finance;rozpočty;dotace;fondy EU;PPP;partnerství veřejného a soukromého sektoru
Klíčová slova v dalším jazyce: public investments;public finance;budgets;grants;EU funds;PPP;public private partnership
Abstrakt: Práce pojednává o veřejně prospěšných investicích. Prvotním cílem je v teoretické rovině vymezení pojmů, přehled různých forem financování a způsobů posouzení veřejně prospěšných investic z hlediska skutečné potřeby, praktického přínosu, využitelnosti a právních aspektů. V návaznosti na teoretický rámec jsou v práci na konkrétních příkladech realizovaných investičních projektů uvedeny různé přístupy a výsledky související se způsobem financování, efektivitou vynaložených prostředků a reálnými ekonomickými a právními riziky.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with beneficial public investments. On a theoretical level, the main goal is the definition of notions, overview of different forms of funding and ways to judge beneficial public investments from the point of view of real needs, practical benefits, applicability and legal aspects. Further to the theoretical part, the thesis introduces different approaches and results related to the way of funding, efficiency of spent financial resources and actual economic and legal risks. This is shown with specific examples of realized investment projects.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSR) / Bachelor´s works (DPA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Ondrej Kokoska - Financovani VPI.pdfPlný text práce21,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kokoska-VP.pdfPosudek vedoucího práce448,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kokoska-OP.pdfPosudek oponenta práce529,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kokoska -PR.pdfPrůběh obhajoby práce285,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2567

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.