Title: Wonderland population-development-environment model (PDE)
The Dynamic behaviour of wonderland population–development–environment model
Authors: Šedivá, Blanka
Citation: 34th International Conference Mathematical Methods in Economics, MME2016, Conference Proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 2016. s. 815-820. ISBN 978-80-7494-296-9.
Issue Date: 2016
Publisher: Technical University of Liberec
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/25675
ISBN: 978-80-7494-296-9
Keywords: dynamický systém;population–development–environment model;pomalá dynamika;rychlá dynamika
Keywords in different language: dynamical system;population–development–environment model;slow dynamics;fast dynamics
Abstract: Model Wonderland Population-Development-Environment (PDE) umožňuje studovat interakce mezi faktory ekonomickými, demografickými a faktory souvisejícími s životním prostředím. Tento model byl poprvé představen Sandersonem v roce 1994 a nyní existuje několik modifikací tohoto modelu. Z matematického hlediska je model PDE systém nelineárních diferenciálních rovnic charakterizovaný kombinací pomalé a rychlé dynamiky. Existence proměnných s pomalou a rychlou dynamikou vývoje má zejména vliv na numerické řešení uvedeného problému. Tento článek se zaměřuje na vizualizaci proměnných obsažených v modelu a jejich dynamiku. Je studováno chování řešení modelu pro různé hodnoty vstupních parametrů a je ukázáno, že pro vybrané oblasti parametrického prostoru modelu generují analyzované diferenciální rovnice chování typické pro chaotické dynamické systémy.
Abstract in different language: The Wonderland Population-Development-Environment Model (PDE) allows to study the interactions between the economic, demographic and environment factors of an idealized world, thereby enabling them to obtain insights transferable to the real world. This model was first introduced by Sanderson in 1994 and now there are several modification of this model. From a mathematical perspective, the PDE model is a system of non-linear differential equations characterized by slow-fast dynamics. This means that some of the system variables vary much faster than others. The existence of speed of dynamical in variables in model implies problems with numerical solution of models. This article concentrates on the numerical solutions of model and on the visualization dynamical behaviour of a four dimensional continuous dynamical system, the Wonderland model. We analyse the behaviour of model for selected part of the parametric space and we showed that the system of four differential equations Wonderland model can generate behaviour typical for chaotic dynamic systems.
Rights: © Technická univerzita v Liberci
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sediva.pdf477,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25675

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.