Title: Konstrukční návrh a realizace diagnostické jednotky pro sledování rozložení prostorového náboje v dielektrických materiálech
Authors: Hornak, Jaroslav
Trnka, Pavel
Citation: Electroscope. 2017, č. 1.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/index.php?option=com_content&view=article&id=479:2017-03-23-15-49-24&catid=60:2017-02-01-12-02-16&Itemid=57
http://hdl.handle.net/11025/25706
ISSN: 1802-4564
Keywords: prostorový náboj;dielektrický materiál;měření;diagnostická jednotka
Keywords in different language: space charge;dielectric materials;measurement;diagnostic unit
Abstract: Tento článek je zaměřen na problematiku výskytu prostorového náboje v dielektrických materiálech, konkrétně na návrh základních prvků diagnostické jednotky pro jeho měření. Metoda, založená na principu elektro-akustického pulzu (PEA), která je v současné době nejpoužívanější, je detailně popsána v úvodu tohoto článku. Značná pozornost je dále věnována výpočtu hodnot jednotlivých komponent, jako jsou vazební kondenzátor, vysokonapěťový rezistor, tloušťka piezoelektrického převodníku PVDF a rozlišení měřicího systému. Tento článek dále popisuje stavbu jednotlivých částí diagnostické jednotky – vysokonapěťovou elektrodu, zemnicí elektrodu a detekční část.
Abstract in different language: This paper deals with the space charge phenomenon and its diagnosis in dielectric materials, especially with the development of diagnostic unit for its measurement. Commonly used method based on electro-acoustic pulse (PEA) principle is described in this paper. Considerable attention is devoted to calculations of values of key elements, which are coupling capacitor, high voltage resistor, thickness of piezoelectric transducer and resolution of measuring system. This paper also describes individual parts of diagnostic unit – high voltage electrode, ground electrode and detector.
Rights: Copyright © 2015 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2017)
Články / Articles (KET)
Číslo 1 (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hornak.pdfPlný text694,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25706

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.