Název: Sociální politika a EU
Další názvy: Social policy and European Union
Autoři: Khaurová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Čabanová, Bohumila
Oponent: Kadeřábková, Jaroslava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2571
Klíčová slova: sociální politika;Evropská unie;mezinárodní smlouvy;nezaměstnanost;míra nezaměstnanosti
Klíčová slova v dalším jazyce: social policy;European union;international agreements;unemployment;unemployment rate
Abstrakt: Tato práce se zabývá sociální politikou se zaměřením na politiku nezaměstnanosti jak v České republice, tak v Evropské Unii. Poukazuje na důležité dokumety Evrospké unie, které mají výraznou spojinost se sociální politikou a jakou roli zde hrají i instituce EU. Část čtvrtá charakterizuje vývoj sociální politiky Společenství a soustřeďuje se na výhody a nevýhody členství České republiky v EU. Poslední část je zaměřena na politiku nezaměstnanosti a jejími změnami ve srovnání s Evropskou unií.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with social policy , focusing on employment policy in the Czech Republic and European Union. It points to the important dokumety EUROPEAN UNION , with a distinct spojinost with social policy and the role is also played by EU institutions. Part Four describes the development of social policy and focuses on the advantages and disadvantages of membership of the Czech Republic in the EU. The last part focuses on employment policy and its changes in comparison with the European Union.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace - socialni politika a EU.pdfPlný text práce297,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Khaurova-VP.pdfPosudek vedoucího práce407,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Khaurova-OP.pdfPosudek oponenta práce607,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Khaurova-PR.pdfPrůběh obhajoby práce264,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2571

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.