Název: Nezaměstnanost a státní politika zaměstnanosti v ČR
Další názvy: The unemployment and the state employment policy in the Czech Republic
Autoři: Němečková, Hana
Vedoucí práce/školitel: Čabanová, Bohumila
Oponent: Žižkovský, Ivo
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2573
Klíčová slova: nezaměstnanost;státní politika zaměstnanosti;úřad práce;aktivní politika zaměstnanosti;pasivní politika zaměstnanosti;trh práce
Klíčová slova v dalším jazyce: unemployment;state employment policy;employment office;active policy employment;passive policy employment;labour market
Abstrakt: Tato bakalářská práce se soustředí na problém nezaměstnanosti v ČR a provádění státní politiky zaměstnanosti. Úvodní část práce se zabývá charakteristikou nezaměstnanosti, jejími druhy a dopady. Další část se zabývá osobami znevýhodněnými na trhu práce. V poslední části práce je provedena analýza uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti Úřadem práce Plzeň - město.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s thesis concentrates on the unemployment problem in Czech Republic and on the governmental employment politics implementation. The first parts of this thesis are concerned with unemployment characteristics, kinds of unemployment and its impacts. Next part is concerned with people disadvantaged on the labour market. The last part is concerned with the analysis of the active employment politics tools implemented by Employment bureau Plzeň - město.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Nemeckova Hana.pdfPlný text práce516,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemeckova-VP.pdfPosudek vedoucího práce428,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemeckova-OP.pdfPosudek oponenta práce360,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemeckova-PR.pdfPrůběh obhajoby práce271,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2573

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.