Název: Vývoj a historie územní samosprávy v Karlovarském regionu v letech 1918 - 1945
Další názvy: The development and history of local government in the Carlsbad region in the years 1918 - 1948
Autoři: Kopřiva, Václav
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Valeš, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2578
Klíčová slova: územní samospráva;státní správa;vývoj;region;legislativa
Klíčová slova v dalším jazyce: local government;state administration;development;region;legislation
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je charakterizovat vývoj a historii územní samosprávy v letech 1918 až 1948 v Karlovarském regionu, zejména charakteristika územní samosprávy, výklad pojmů a legislativa.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is to characterize the development and history of local government in the years 1918 - 1948 in the Carlsbad region, especially characteristic of local government, the interpretation of concepts and legislation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSR) / Bachelor´s works (DPA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_-_Vaclav_Kopriva1.pdfPlný text práce5,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopriva-VP.pdfPosudek vedoucího práce404,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopriva-OP.pdfPosudek oponenta práce416,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopriva-PR.pdfPrůběh obhajoby práce267,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2578

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.