Název: Zachování a rozvoj venkovského života
Další názvy: Preservation and development of countryside life
Autoři: Brožík, Michal
Vedoucí práce/školitel: Kadeřábková, Jaroslava
Oponent: Triner, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2579
Klíčová slova: venkov;pojem venkovské sídlo;správní aspekty venkova;demografie;mikroregion
Klíčová slova v dalším jazyce: countryside;term countryside settlement;rural administrative aspects;demographic;mikroregion
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na venkov. Práce nejprve definuje pojem sídlo, dále popisuje základní právní úpravy a demografický vývoj. V poslední části se blíže zaměřuje na mikroregion Úslava.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the countryside. Firstly it definices a term of countryside settlements, next it describes basic law regulations and demographic development. The last part of thesis is primary focused on the microregion Úslava.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSR) / Bachelor´s works (DPA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp finale.pdfPlný text práce542,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brozik-VP.pdfPosudek vedoucího práce719,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brozik-OP.pdfPosudek oponenta práce689,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brozik-PR.pdfPrůběh obhajoby práce287,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2579

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.