Název: Příspěvkové organizace
Další názvy: Allowance organization
Autoři: Myška, Jindřich
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Lego, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2580
Klíčová slova: Organizace;listina;majetek;fondy;transfery;účet.
Klíčová slova v dalším jazyce: Organizations deed;property;funds transfers;account.
Abstrakt: Ve své práci jsem se zaměřil na charakteristiku a organizaci přípěvkových organizací, dále na financování a účetnictví příspěvkových organizací. Na závěr jsem uvedl konkrétní příklad příspěvkové organizace ve Městě Bezdružice, její financování, účetnictví a problematiku v současné době.
Abstrakt v dalším jazyce: In my work I focused on the characteristics and organization přípěvkových organizations, as well as to finance and accounting, budgetary organizations. In conclusion, I give a concrete example of contributory organizations in the City Bezdružice, its funding, and accounting issues at present.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
(KOMPLET - Bakalarska prace komplet).pdfPlný text práce896,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Myska-VP.pdfPosudek vedoucího práce427,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Myska-OP.pdfPosudek oponenta práce534,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Myska-PR.pdfPrůběh obhajoby práce273,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2580

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.