Název: Doručování správních písemností
Další názvy: Delivery of administrative documents
Autoři: Sochorcová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Matula, Miloš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2582
Klíčová slova: doručování;správní písemnosti;správní orgán;datová schránka;zákon
Klíčová slova v dalším jazyce: delivery;administrative letter;authority;data box;legislation
Abstrakt: Cílem mé práce je popsat možné způsoby doručování správních písemností podle zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád. Tato právní úprava velmi detailně popisuje postup správních orgánů při doručování. Při správném postupu podle tohoto předpisu by měla být téměř vyloučena možnost, že by nebyla písemnost doručena.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of my BC (Final) Thesis is to describe possible ways of delivery of administrative letters by the Act No. 500/2004 Coll. This legislation very deeply describes methods of delivery of administrative letters. When the relevant methods are used should be excluded the possibility that the letter would not be delivered. If the relevant methods are used in accordance with this legislation, the possibility that the letter would not be delivered decreases.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarka_Final-konec.pdfPlný text práce734,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sochorcova-VP.pdfPosudek vedoucího práce395,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sochorcova-OP.pdfPosudek oponenta práce302,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sochorcova-PR.pdfPrůběh obhajoby práce277,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2582

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.