Název: Vznik a zánik obce
Další názvy: Establishment and termination of the community
Autoři: Maršán, Petr
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Triner, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2587
Klíčová slova: obec;vznik obce;zánik obce;sloučení obce;připojení obce;oddělení obce;přípravný výbor;místní referendum
Klíčová slova v dalším jazyce: municipality;the emergence of the commune;the demise of the commune;merger of municipalities;village connection;department of municipalities;preparatory committee;local referendum
Abstrakt: Ve své práci v tématu ?Vznik a zánik obce? popisuji právní postavení obcí v ČR v současné době. Uvádím zákonné podmínky, které jsou platné pro vznik a zánik obce. Uvedl jsem příklady vzniku a zániku obcí v ČR v posledních letech. Rovněž jsem se soustředil na aktuální téma vzniku obcí zrušením nebo změnou vojenského újezdu. Také jsem popsal právní postavení obcí v sousedních státech naší republiky, jejich změny a reformy.
Abstrakt v dalším jazyce: One part of my bachelor paper focuses on the present situation of legal status of municipalities within the Czech Republic. I have listed statutory regulations valid for establishing or dissolution of a municipality. I have also given some examples of municipality establishing or dissolution in the Czech Republic from within recent years. Furthermore, I paid attention to the current topic of establishing municipalities by changes of military estates. Finally, I have described legal status of municipalities in neighboring countries of the Czech Republic, their changes and reforms.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Vznik a zanik obce 2012.pdfPlný text práce295,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marsan-VP.pdfPosudek vedoucího práce443,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marsan - OP.pdfPosudek oponenta práce710,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marsan - PR.pdfPrůběh obhajoby práce283,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2587

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.