Název: Neziskový sektor a reforma veřejné správy
Další názvy: Nonprofit sector and public administration reform
Autoři: Petrová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Lego, Jan
Oponent: Triner, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2589
Klíčová slova: neziskový sektor;charakter neziskové organizace;reforma veřejné správy;financování;občanský sektor
Klíčová slova v dalším jazyce: nonprofit sector;public administration reform;legislation;characteristics and structure of organizations
Abstrakt: V této práci bych chtěla přiblížit problematiku neziskového sektoru, který zastává nezastupitelnou roli ve společnosti. Historie neziskového sektoru je velice dlouhá, ale komunistickému režimu se podařilo tento sektor prakticky zlikvidovat. Byly nutné přijmout důležité zákony o svobodném shromažďování a sdružování občanů, což byl důležitý krok k fungování sektoru. V této práci chci vysvětlit základní pojmy, charakteristiku a členění organizací. Důležitá je též kapitola o financování neziskových organizací a jejich zákonné úpravě.
Abstrakt v dalším jazyce: In this work, I would like to approach the issue of non-profit sector, which holds a vital role in society. History of the nonprofit sector is very long, but the Communist regime succeeded in this sector is virtually eliminated. Were necessary to adopt important legislation on free assembly and association of citizens, which was an important step for the operation sector. In this paper I explain the basic concepts, characteristics and structure of organizations. Important is also a chapter on the financing of nonprofit organizations and their legal rights.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKAL. PRACE MOJE.pdfPlný text práce353,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrova-VP.pdfPosudek vedoucího práce556,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrova-OP.pdfPosudek oponenta práce688,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrova - PR.pdfPrůběh obhajoby práce309,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2589

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.