Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSkopeček, Lukáš
dc.contributor.authorČernohorský, Jiří
dc.contributor.refereeBozděch, Jan
dc.date.accepted2012-06-21
dc.date.accessioned2013-06-19T06:49:30Z-
dc.date.available2011-10-18cs
dc.date.available2013-06-19T06:49:30Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-25
dc.identifier48470
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2592
dc.description.abstractHlavním cílem této bakalářské práce je shromáždění informací o nových trendech při výrobě závitů. Práce popisuje jednotlivé metody výroby závitů a jejich inovace. Šíře práce zahrnuje oblasti od materiálů a povlaků nástrojů, přes optimalizování geometrie až po moderní systémy upínání a provozní podmínky nástrojů. Hlavním přínosem této práce je seznámení čtenáře s nejnovějšími poznatky a stavem technologie výroby závitů.cs
dc.format78 s. (88 616 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectZávitovánícs
dc.subjectzávitcs
dc.subjectzávitníkcs
dc.subjectfrézacs
dc.subjectobráběnícs
dc.subjecttvářenícs
dc.subjectfrézovánícs
dc.subjectupínačecs
dc.titleModerní trendy ve výrobě závitůcs
dc.title.alternativeModern Trends in Manufacturing Threaden
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra technologie obráběnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main objective of this work is to gather information on new trends in the production of threads. This work describes the various methods of producing threads and innovation. Breadth of work includes the materials and coatings from tools, through optimizing the geometry to modern systems, clamping tools and operating conditions. The main contribution of this work is to acquaint readers with the latest technology and state of threads.en
dc.subject.translatedThreadingen
dc.subject.translatedthreaden
dc.subject.translatedtapen
dc.subject.translatedmilling cutteren
dc.subject.translatedmachiningen
dc.subject.translatedformingen
dc.subject.translatedmillingen
dc.subject.translatedholdersen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Moderni trendy ve vyrobe zavitu.pdfPlný text práce24,29 MBAdobe PDFView/Open
Cernohorsky - Hodnoceni - BP.PDFPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Cernohorsky - opo - BP.PDFPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Cernohorsky - prubeh obhajoby BP.PDFPrůběh obhajoby práce263,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2592

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.