Název: Řízení rizik ve vybrané firmě
Další názvy: Risk management in the selected company
Autoři: Matej, Vlastimil
Vedoucí práce/školitel: Zvoneček, František
Oponent: Zídková, Helena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2593
Klíčová slova: riziko;řízení rizik;identifikace rizik;analýza rizik;hodnocení rizik;ošetření rizik;procesní přístup;podnikatelské riziko;stupeň ohrožení;stupeň plnění;úroveň rizika;rating
Klíčová slova v dalším jazyce: risk;risk management;risk identification;risk analysis;risk evaluation;risk treatment;process management;business risk;level of danger;level of fulfilling;level of risk;rating
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je ve vybrané procesně orientované firmě identifikovat, zhodnotit a analyzovat rizika a navrhnout jejich řešení. Analýza je zaměřena na kvalitu procesů, jejich řízení a zjištění rizik. Dále je zaměřena na zprůhlednění procesů ve firmě a stanovení opatření na zjištěná rizika. Přínosem práce je stanovení metodiky řízení rizik pro vybranou firmu, sestavení seznamu vyhodnocených rizik a návrh konkrétních opatření pro vybrané oblasti.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the bachelor thesis is to identify, evaluate and analyse risks in a selected process-oriented company and to propose their solutions. The analysis is focused on quality of the processes, their management and diagnosing of the risks. It also deals with transparency of the processes in the company and setting of measures for identified risks. An asset of this work is to define a methodology of a risk management for the selected company, to set a list of evaluated risks and to propose specified measures for selected areas.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Rizeni rizik ve vybrane firme.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matej -posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce508,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matej-opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce615,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matej - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce456,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2593

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.