Title: Poddanské městečko jako urbánní a agrární jeviště: (Janovice nad Úhlavou v raném novověku)
Authors: Lhoták, Jan
Citation: Bohemiae occidentalis historica: odborný časopis pro české dějiny s důrazem na západní Čechy a s přesahy do příhraničních regionů, zvláště do Bavorska. 2015, roč. 1, č. 2.
Issue Date: 2015
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://fpe.zcu.cz/khi/periodika.html
http://hdl.handle.net/11025/25960
ISSN: 2336-7547
Keywords: práce;feudální nájemné;obyvatelé venkova;nevolníci;Janovice nad Úhlavou;Bystřice nad Úhlavou
Keywords in different language: labour;feudal rent;rural inhabitants;serfs;Janovice nad Úhlavou;Bystřice nad Úhlavou
Abstract in different language: The paper deals with a legal position of the inhabitants of a servile town of Janovice nad Úhlavou in the early modern times. It analyses the difference to its rural surroundings. Janovice obtained some of the features typical for towns (the right for trade, the right for free disposition of properties, higher form of administration) only in the 16th century, but its inhabitants remained common serfs with a feudal rent only slightly different from a rural surroundings.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Číslo 2 (2015)
Číslo 2 (2015)
Články / Articles (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lhotak.pdfPlný text3,08 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25960

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.