Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMatějka, Jancs
dc.contributor.authorKubátová, Danacs
dc.contributor.refereeDuchek, Vladimírcs
dc.date.accepted2012-08-22cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:49:32Z
dc.date.available2011-10-18cs
dc.date.available2013-06-19T06:49:32Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-06-29cs
dc.identifier48781cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2596
dc.description.abstractRozmanitost a složitost strojírenského výrobního procesu klade značné nároky na odbornou úroveň, metodický, systémový a komplexní přístup při řešení úloh z oblasti technologického projektování. V práci je řešen vliv počtu kusů na tvorbu technologických postupů. Výsledkem je ukázka postupu stanovení nejvhodnější kombinace výrobního postupu ve spojení se správně vybraným polotovarem. Pro stanovení výsledků je použita vhodná cenová kalkulace, pomocí které je výsledek vyčíslen.cs
dc.format54 scs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectpolotovarcs
dc.subjectodlitekcs
dc.subjectvýkovekcs
dc.subjecttyčový materiálcs
dc.subjectvýrobní postupcs
dc.subjectcenová kalkulacecs
dc.titleVliv počtu kusů na tvorbu technologického postupu pro vybranou součástcs
dc.title.alternativeEffect of number of pieces on creation of technological proceduresen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra technologie obráběnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe diversity and complexity of the engineering process places considerable demands on the professional level, methodical, systematic and comprehensive approach to solving problems in technological design. The paper dealt with the influence of the number of pieces on the creation of technological processes. The result is an example of a procedure for determining the most appropriate combination of the manufacturing process in conjunction with a properly selected blank. To determine the results for suitable pricing, by which the result is quantified.en
dc.subject.translatedblanken
dc.subject.translatedcastingen
dc.subject.translatedforgingen
dc.subject.translatedsolid materialen
dc.subject.translatedmanufacturing processen
dc.subject.translatedpricingen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vliv poctu kusu na tvorbu technologickeho postupu pro vybranou soucast.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Kubatova-posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce624,89 kBAdobe PDFView/Open
Kubatova - opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce766,98 kBAdobe PDFView/Open
Kubatova - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce550,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2596

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.