Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJanda, Zdeněk
dc.contributor.authorVokřál, Luboš
dc.contributor.refereeRoud, Pavel
dc.date.accepted2012-08-22
dc.date.accessioned2013-06-19T06:49:31Z
dc.date.available2011-10-18cs
dc.date.available2013-06-19T06:49:31Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-27
dc.identifier48836
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2603
dc.description.abstractHlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit přehled technologií obrábění, konstrukčních materiálů, nástrojových materiálů, které se používají k výrobě biokompatibilních implantátů ve zdravotnickém průmyslu. Práce je zaměřena na výrobu zdravotnických implantátů, jejichž často velmi složité tvary musí být vyrobeny s maximální přesnostícs
dc.format60 s. (76435 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48836-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzdravotnický průmyslcs
dc.subjectimplantátycs
dc.subjectkonstrukční materiálycs
dc.subjectnástrojové materiálycs
dc.subjectstrojcs
dc.subjecttechnologie obráběnícs
dc.titleTechnologie obrábění ve zdravotnictvícs
dc.title.alternativeMachining technology in healthcareen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra technologie obráběnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main purpose of this Bachelor work is to create an overview of machining technologies, construction materials, tool materials, which are used for making biocompatible implants in medical industry. The work is focused on the production of medical implants, which are often with very complex shapes and must be manufactured with maximum precisionen
dc.subject.translatedmedical industryen
dc.subject.translatedimplantsen
dc.subject.translatedconstruction materialsen
dc.subject.translatedtool materialsen
dc.subject.translatedmachineen
dc.subject.translatedmachining technologyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Vokral.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
Vokral-posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce526,05 kBAdobe PDFView/Open
Vokral - opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce785,43 kBAdobe PDFView/Open
Vokral - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce683,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2603

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.