Title: Možnosti parametrizace u řídících systémů Heidenhain
Other Titles: Parameterization options for Heidenhain control systems
Authors: Petrek, Petr
Advisor: Česánek, Jiří
Referee: Hnátík, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2604
Keywords: Parametrické programování;řídící systém Heidenhain;Q-parametry
Keywords in different language: Parametric programming;control system Heidenhain;Q-parametres
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na parametrické programování v řídícím systému Heidenhain. Práce popisuje princip a funkce parametrického programování. Porovnání mezi programováním bez a s parametrickým programováním včetně vytvořených NC programů a výkresu použité součásti. Dále tato práce obsahuje analýzu současného stavu.
Abstract in different language: Bachelor thesis focuses on the parametric programming in control system Heidenhain. It describes principle and function of parametric programming. Comparation of the without parametric and with parametric programming including created NC programmes and a drawing of the used component. The thesis contains the analysis of the current situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Petr Petrek.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Petrek - posudek ved. BP.PDFPosudek vedoucího práce805,43 kBAdobe PDFView/Open
Petrek- opo BP.PDFPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Petrek- prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce373,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2604

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.