Název: Integrace informačního systému do systému řízení
Další názvy: Integration of information system to the quality management system
Autoři: Hrbáčková, Taťána
Vedoucí práce/školitel: Zídková, Helena
Oponent: Kučera, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2605
Klíčová slova: systém řízení;informační systém;ERP systém;systém ESO9;intranet SharePoint
Klíčová slova v dalším jazyce: management system;information system;ERP system;system ESO9;intranet SharePoint
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je integrace informačního systému do systému řízení ve společnosti COMTES FHT a.s. S rozvojem společnosti, se zvyšujícím se objemem zakázek a s rostoucím počtem zaměstnanců jsou potřeba změny v systému řízení. Řešením pro společnost je integrace informačního systému do systému řízení. Cílem bakalářské práce je zhodnotit stav systému řízení před integrací informačního systému do systému řízení a najít slabé stránky systému řízení, které by měli být integrací informačního systému vyřešeny. Dalším cílem je podílení se na návrhu zlepšení systému řízení a zhodnocení nového systému řízení ve společnosti a jeho přínosu pro společnost.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of the bachelor´s thesis is an integration of the information system to the management system in the company COMTES FHT, a.s. The management system becames insufficient with the development of the company, with an increasing volume of contracts and growth of the employees. The solution for company is the integration of the information systems to the management systems. The aim of this work is to evaluate management system before the implementation of the information system and to find weaknesses of the management system which should be resolved. Another aim is to participate in preparation of the implementation of the chosen information system and evaluation of this implementation and its contribution for the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kollarova_bakalarska prace.pdfPlný text práce2,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kollarova - posudek vedouci BP.PDFPosudek vedoucího práce539,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolllarova - opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kollarova - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce509,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2605

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.