Title: Technologie hlubokého vrtání a její aplikace na vzorovou součást
Other Titles: Deep drilling technology and its application to a sample component
Authors: Křiklán, Rostislav
Advisor: Hnátík, Jan
Referee: Řehoř, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2611
Keywords: hluboké vrtání;hlubokovrtací stroj;monolitní nástroj;vysokotlaké chlazení
Keywords in different language: deep drilling;deep-drilling machine;monolithic tool;high-pressure cooling
Abstract: V této bakalářské práci byly zpracovány možnosti hlubokého vrtání. Práce je zaměřena především na použití dělového vrtání na hlubokovrtacím stroji. Tato technologie je zároveň aplikována na řešené součásti - čepu brzdy. Z práce vyplývá důležitost použití správného stroje pro určitý nástroj tak, aby byly dosaženy potřebné parametry řezného procesu.
Abstract in different language: In this bachelor work, the possibilities of the deep drilling were solved. The work is focused mainly on the use of the cannon drilling on the deep-drilling machine. This technology is also applied to the solved components ? the brake pin. The work shows the importance of proper use of a machine for a specific tool when trying to achieve parameters required for the cutting process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kriklan_R_S11B0009K.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFView/Open
Kriklan- hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce770,47 kBAdobe PDFView/Open
Kriklan - oponent. posudek.PDFPosudek oponenta práce847,5 kBAdobe PDFView/Open
Kriklan - prubeh obhajoby BP.PDFPrůběh obhajoby práce250,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2611

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.