Title: Interní audity a přezkum QMS na KTO
Other Titles: Internal audits and review of QMS at KTO
Authors: Zídková, Karolína
Advisor: Pokorná, Václava
Referee: Zídková, Helena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2612
Keywords: QMS (systém řízení kvality);interní audit;certifikace
Keywords in different language: QMS (quality management system);internal audit;certification
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zavádění systému řízení kvality na Katedře technologie obrábění Fakulty strojní ZČU. Jeho auditování a přezkum vedením. Součástí práce jsou vytvořené podklady pro interní audit a zhodnocení zavedeného systému.
Abstract in different language: This thesis deals with the issues of quality management system implementation at the Department of Machining Technology at Faculty of Mechanical Engineering at University of West Bohemia, it?s auditing and management review. The thesis includes the rating of the established system and data for internal auditing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Karolina_Zidkova.pdfPlný text práce5,79 MBAdobe PDFView/Open
Zidkova - posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Zidkova - opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce632,48 kBAdobe PDFView/Open
Zidkova - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce481,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2612

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.