Název: Interní audity a přezkum QMS na KTO
Další názvy: Internal audits and review of QMS at KTO
Autoři: Zídková, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Pokorná, Václava
Oponent: Zídková, Helena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2612
Klíčová slova: QMS (systém řízení kvality);interní audit;certifikace
Klíčová slova v dalším jazyce: QMS (quality management system);internal audit;certification
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zavádění systému řízení kvality na Katedře technologie obrábění Fakulty strojní ZČU. Jeho auditování a přezkum vedením. Součástí práce jsou vytvořené podklady pro interní audit a zhodnocení zavedeného systému.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the issues of quality management system implementation at the Department of Machining Technology at Faculty of Mechanical Engineering at University of West Bohemia, it?s auditing and management review. The thesis includes the rating of the established system and data for internal auditing.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Karolina_Zidkova.pdfPlný text práce5,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zidkova - posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zidkova - opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce632,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zidkova - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce481,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2612

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.