Název: Metrologická podpora strojní sekačky dřevního odpadu
Další názvy: Metrological Support of Machine Mower for Wood Waste
Autoři: Česánek, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Melichar, Martin
Oponent: Jeníček, Štěpán
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2614
Klíčová slova: nůž;řezná vůle;čas;ustavení;protinůž;rotor;sekání;korekce
Klíčová slova v dalším jazyce: knife;cutting clearance;time;setting;counter knife;rotor;cutting;correction
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje návrh způsobu ustavení nože strojní sekačky dřevního odpadu. Tento způsob má zefektivnit a zkrátit dobu výměny nože. Dále, pokud to bude možné, odstranit vliv možné chyby lidského faktoru.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor´s thesis deals with the suggestion of knife setting method in wood waste machine mowers. The method increase efficiency of knife replacement and it also shorten the time necessary for replacement. Furthermore, the method should eliminate the influence of human factor error if possible.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-odevzdani. Jiri Cesanek.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cesanek- posudek ved. BP.PDFPosudek vedoucího práce730,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cesanek - opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cesanek- prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce406,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2614

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.