Title: Metrologická podpora strojní sekačky dřevního odpadu
Other Titles: Metrological Support of Machine Mower for Wood Waste
Authors: Česánek, Jiří
Advisor: Melichar, Martin
Referee: Jeníček, Štěpán
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2614
Keywords: nůž;řezná vůle;čas;ustavení;protinůž;rotor;sekání;korekce
Keywords in different language: knife;cutting clearance;time;setting;counter knife;rotor;cutting;correction
Abstract: Bakalářská práce obsahuje návrh způsobu ustavení nože strojní sekačky dřevního odpadu. Tento způsob má zefektivnit a zkrátit dobu výměny nože. Dále, pokud to bude možné, odstranit vliv možné chyby lidského faktoru.
Abstract in different language: The bachelor´s thesis deals with the suggestion of knife setting method in wood waste machine mowers. The method increase efficiency of knife replacement and it also shorten the time necessary for replacement. Furthermore, the method should eliminate the influence of human factor error if possible.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-odevzdani. Jiri Cesanek.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
Cesanek- posudek ved. BP.PDFPosudek vedoucího práce730,05 kBAdobe PDFView/Open
Cesanek - opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Cesanek- prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce406,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2614

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.