Title: Analýza legislativních požadavků BOZP při práci v laboratoři KTO
Other Titles: Legislative requirements analysis for work in laboratory of Department of Machining Technology
Authors: Smíšek, Vojen
Advisor: Pokorná, Václava
Referee: Jeníček, Štěpán
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2617
Keywords: řízení rizik;pracovní rizika;posouzení rizik;hodnocení rizik;bezpečnostní opatření;legislativní požadavky BOZP
Keywords in different language: risk management;safety risks;risk judgement;risk evaluation;safety precautions;legislative requiremets for safety at work
Abstract: V první části této práce je teoretický úvod do risk managementu a metodický postup řešení analýzy bezpečnostních rizik a jejich prevence. Ve druhé části je pomocí kontrolního seznamu zhodnoceno plnění legislativních požadavků BOZP při práci v halové laboratoři KTO. Třetí část představuje analýzu bezpečnostních rizik na konkrétním pracovišti a v poslední kapitole jsou shrnuta nápravná opatření pro provoz v halové laboratoři.
Abstract in different language: First part of this work is theoretical introduction to risk management and methodology of safety risks analysis. Second part uses check list for assessment of legislative requirements fulfilling of safe work in laboratory of Departmernt of Machining Technology. In third part is analysis of safety risks for particular machine and last part contains summary of remedies for work in laboratory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Analyza legislativnich pozadavku BOZP pri praci v laboratori KTO - Vojen Smisek.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
Smisek.- posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Smisek opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Smisek- prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce432,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2617

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.