Title: Ergonomická studie pracovních činností z hlediska racionalizace práce
Other Titles: Ergonomic study of work activities in terms of rationalization of work
Authors: Lukucz, Ondřej
Advisor: Pokorná, Václava
Referee: Matějka, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2626
Keywords: Racionalizace;ergonomie;výroba zábradlí;přípravek
Keywords in different language: Rationalization;ergonomics;manufacturing of railing;jig
Abstract: Tématem bakalářská práce je problematika racionalizačních opatření na pracovišti. Cílem práce je posouzení stávajícího výrobního systému a následné navržení možných opatření, vedoucích ke zlepšení pracovních podmínek a úspory času při výrobě mostních a ochranných zábradelních systémů. Vše je realizováno v duchu ergonomických zásad.
Abstract in different language: The theme of this bachelor thesis is issues of rationalization measures at workplace. The goal of the thesis is appraisal of current producing system and proposing of possible measures, which can improve work conditions and save time at workplace with manufacturing of the bridge and safety railings. All is implemented in the spirit of ergo-nomic rules.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Lukucz Ondrej.pdfPlný text práce2,32 MBAdobe PDFView/Open
Lukucz -posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Lukucz-opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce926,05 kBAdobe PDFView/Open
Lukucz - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce317,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2626

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.