Název: Ergonomická studie pracovních činností z hlediska racionalizace práce
Další názvy: Ergonomic study of work activities in terms of rationalization of work
Autoři: Lukucz, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Pokorná, Václava
Oponent: Matějka, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2626
Klíčová slova: Racionalizace;ergonomie;výroba zábradlí;přípravek
Klíčová slova v dalším jazyce: Rationalization;ergonomics;manufacturing of railing;jig
Abstrakt: Tématem bakalářská práce je problematika racionalizačních opatření na pracovišti. Cílem práce je posouzení stávajícího výrobního systému a následné navržení možných opatření, vedoucích ke zlepšení pracovních podmínek a úspory času při výrobě mostních a ochranných zábradelních systémů. Vše je realizováno v duchu ergonomických zásad.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this bachelor thesis is issues of rationalization measures at workplace. The goal of the thesis is appraisal of current producing system and proposing of possible measures, which can improve work conditions and save time at workplace with manufacturing of the bridge and safety railings. All is implemented in the spirit of ergo-nomic rules.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Lukucz Ondrej.pdfPlný text práce2,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lukucz -posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lukucz-opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce926,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lukucz - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce317,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2626

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.