Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČesáková, Ivana
dc.contributor.authorMalý, Josef
dc.contributor.refereeNikl, Tomáš
dc.date.accepted2012-06-21
dc.date.accessioned2013-06-19T06:49:24Z
dc.date.available2011-12-09cs
dc.date.available2013-06-19T06:49:24Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-24
dc.identifier49483
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2627
dc.description.abstractBakalářská práce na téma ,,Úprava a měření mikrogeometrie břitu nástroje? se nejprve zabývá pojmem mikrogeometrie břitu a jejím vlivem na řezný proces. Poté popisuje technologie úpravy břitu a porovnává je mezi sebou. Další důležitý bod je schopnost vyhodnotit parametry mikrogeometrie břitu (zaoblení a drsnost břitu) pomocí dotykových a bezdotykových metod měření a jejich vzájemné porovnání. V závěru je obsažen technicko-ekonomický přínos úpravy mikrogeometrie břitu a celkové zhodnocení mikrogeometrie břitu ve spojitosti s životním cyklem řezného nástroje.cs
dc.format58 s. (75 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmikrogeometrie břitucs
dc.subjectřezné nástrojecs
dc.subjectúprava a měření břitucs
dc.subjectzaoblení a drsnost řezné hranycs
dc.subjectdotykové a bezdotykové metody měřenícs
dc.titleÚprava a měření mikrogeometrie břitu nástrojecs
dc.title.alternativePreparation and Measurement of the Cutting Edge Microgeometryen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra technologie obráběnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMy bachelor thesis deals with Preparation and Measurement of the Cutting Edge Microgeometry. At first, that describes a concept of the cutting edge microgeometry and its influence on the cutting process. Next technologies of the cutting edge preparation are concerned with as well as their comparison. Another point is an ability to evaluate the cutting edge microgeometry parameters (radius and roughness of the cutting edge) using contact and contactless methods along with their comparison. The conclusion contains benefits of the cutting edge microgeometry preparation and overall evaluation of the cutting edge microgeometry in connection with the life cycle of the cutting tool.en
dc.subject.translatedmicrogeometry of cutting edgeen
dc.subject.translatedcutting toolsen
dc.subject.translatedpreparation and measurement of cutting edgeen
dc.subject.translatedradius and roughness of cutting edgeen
dc.subject.translatedcontact and contactless methods of measurementen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maly_Josef_BP2011_2012.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
Maly - hodnoceni - BP.PDFPosudek vedoucího práce915,86 kBAdobe PDFView/Open
Maly - opo - BP.PDFPosudek oponenta práce914,25 kBAdobe PDFView/Open
Maly- prubeh obhajoby BP.PDFPrůběh obhajoby práce255,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2627

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.