Název: Zavádění systému řízení kvality na KTO
Další názvy: Implementation of Quality management at KTO
Autoři: Maťák, Libor
Vedoucí práce/školitel: Melichar, Martin
Oponent: Zídková, Helena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2628
Klíčová slova: evidence nástrojů;řízení jakosti;normy ISO;TQM;národní politika jakosti
Klíčová slova v dalším jazyce: records of instruments;quality control;ISO standarts;TQM;national quality policy
Abstrakt: Bakalářská práce se týká vývoje a zavedení systému evidence nástrojů ve třech skříních ve školních dílnách v rámci zavádění systému řízení kvality na katedře. Cílem je zpřehlednění uspořádání nástrojů, jejich snadná dohledatelnost a získání přehledu o vlastněných nástrojích.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the invention and the impementation of a new evidention system of tools aplicated on the three cupboards located in the school workshop. All of the work was made under the installation of the quality control system on the department of KTO. The objectives are as follows: better arranged tools which are easily to find, and the knowledge achieved of those possessed instruments.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE_ Libor Matak.pdfPlný text práce490,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matak- posudek ved. BP.PDFPosudek vedoucího práce771,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matak-opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce722,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matak- prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce380,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2628

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.