Title: Zavádění systému řízení kvality na KTO
Other Titles: Implementation of Quality management at KTO
Authors: Maťák, Libor
Advisor: Melichar, Martin
Referee: Zídková, Helena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2628
Keywords: evidence nástrojů;řízení jakosti;normy ISO;TQM;národní politika jakosti
Keywords in different language: records of instruments;quality control;ISO standarts;TQM;national quality policy
Abstract: Bakalářská práce se týká vývoje a zavedení systému evidence nástrojů ve třech skříních ve školních dílnách v rámci zavádění systému řízení kvality na katedře. Cílem je zpřehlednění uspořádání nástrojů, jejich snadná dohledatelnost a získání přehledu o vlastněných nástrojích.
Abstract in different language: This thesis describes the invention and the impementation of a new evidention system of tools aplicated on the three cupboards located in the school workshop. All of the work was made under the installation of the quality control system on the department of KTO. The objectives are as follows: better arranged tools which are easily to find, and the knowledge achieved of those possessed instruments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE_ Libor Matak.pdfPlný text práce490,36 kBAdobe PDFView/Open
Matak- posudek ved. BP.PDFPosudek vedoucího práce771,34 kBAdobe PDFView/Open
Matak-opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce722,98 kBAdobe PDFView/Open
Matak- prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce380,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2628

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.