Title: Měření 3D měřícím přístrojem DuraMax
Other Titles: Measurement of 3D measuring device DuraMax
Authors: Peroutka, Miroslav
Advisor: Zvoneček, František
Referee: Melichar, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2629
Keywords: měření;kalibrace;výhody;použití
Keywords in different language: measurement;calibration;benefits;use
Abstract: Jedná se popis 3D měřícího přístroje DuraMax. Jeho výhody, nevýhody, použití v praxi. V práci jsou uvedeny příklady měření a náměrové protokoly.
Abstract in different language: This is a description of the DuraMax 3D measuring device. Its advantages, disadvantages, use in practice. The paper presents examples of measurements and náměrové protocols.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bak. pr. duramax.pdfPlný text práce2,35 MBAdobe PDFView/Open
Peroutka-posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce498,39 kBAdobe PDFView/Open
Peroutka - opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce539,3 kBAdobe PDFView/Open
Peroutka - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce487,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2629

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.