Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJandová, Dagmar
dc.contributor.authorKepka, Karel
dc.contributor.refereeKříž, Antonín
dc.date.accepted2012-08-28
dc.date.accessioned2013-11-05T11:57:15Z
dc.date.available2011-09-19cs
dc.date.available2013-11-05T11:57:15Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-27
dc.identifier46616
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2633
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá kvantitativním hodnocením minoritních fází oceli CB2, která se chemickým složením řadí mezi tzv. modifikované (9-12)%Cr ocelí, po zkouškách tečení. Hodnocené snímky byly pořízeny na transmisním a řádkovacím elektronovém mikroskopu, které byly zpracovány pomocí obrazové analýzy. Je diskutován vliv precipitace na žáropevnost materiálu.cs
dc.format52 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmodifikovaná (9-12)% Cr ocelcs
dc.subjectCB2cs
dc.subjectprecipitace částiccs
dc.subjectcreepová expozicecs
dc.subjectkvantitativní hodnocenícs
dc.subjectEDX mikroanalýzacs
dc.titleKvantitativní hodnocení částic minoritních fází v oceli CB2 po zkouškách tečenícs
dc.title.alternativeQuantitative evaluation of particles of minority phases in the steel CB2 after creep expositionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra materiálu a strojírenské metalurgiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with quantitative evaluation of minority phases in the steel CB2 which belongs by the chemical composition to so called modified (9-12)%Cr steels after a creep exposition. Evaluated image were taken at transmission and scanning electron microscopes and they were processed by using image analysis. Influence of precipitation on creep resistance of the material is discussed.en
dc.subject.translatedmodified (9-12)% Cr steelen
dc.subject.translatedCB2en
dc.subject.translatedparticles precipitationen
dc.subject.translatedcreep expositionen
dc.subject.translatedquantitative evaluationen
dc.subject.translatedEDX microanalysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kvantitativni hodnoceni castic minoritnich fazi u oceli CB2 po zkouskach teceni.pdfPlný text práce5,82 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Kepka.tifPosudek vedoucího práce125,69 kBTIFFView/Open
OP_Kepka.tifPosudek oponenta práce103,88 kBTIFFView/Open
Prubeh_Kepka.tifPrůběh obhajoby práce32,06 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2633

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.