Název: Technologické a mechanické vlastnosti náhradních elektrod pro jadernou energetiku (JE)
Další názvy: Technological and mechanical properties of compensations of welding electrodes for nuclear power industry
Autoři: Hovorka, Petr
Vedoucí práce/školitel: Kalous, Jan
Oponent: Čančura, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2634
Klíčová slova: svařování;metoda;přídavné materiály;zkoušení vlastností;vyhodnocení
Klíčová slova v dalším jazyce: welding;method;filler materials;testing of properties;evaluation
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje popis zkoušení náhrad obalených elektrod pro svařování pro svařování v jaderné energetice a postup při ověření jejich vlastností.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis contains a description of the technological features and a description of testing the mechanical properties of compensation coated electrodes for welding in nuclear power industry.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska-prace_Hovorka-2012.pdfPlný text práce6,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Hovorka_12.tifPosudek vedoucího práce50,2 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Hovorka.tifPosudek oponenta práce121,83 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Hovorka.tifPrůběh obhajoby práce46,5 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2634

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.