Title: Technologické a mechanické vlastnosti náhradních elektrod pro jadernou energetiku (JE)
Other Titles: Technological and mechanical properties of compensations of welding electrodes for nuclear power industry
Authors: Hovorka, Petr
Advisor: Kalous, Jan
Referee: Čančura, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2634
Keywords: svařování;metoda;přídavné materiály;zkoušení vlastností;vyhodnocení
Keywords in different language: welding;method;filler materials;testing of properties;evaluation
Abstract: Bakalářská práce obsahuje popis zkoušení náhrad obalených elektrod pro svařování pro svařování v jaderné energetice a postup při ověření jejich vlastností.
Abstract in different language: Bachelor thesis contains a description of the technological features and a description of testing the mechanical properties of compensation coated electrodes for welding in nuclear power industry.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska-prace_Hovorka-2012.pdfPlný text práce6,6 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Hovorka_12.tifPosudek vedoucího práce50,2 kBTIFFView/Open
OP_Hovorka.tifPosudek oponenta práce121,83 kBTIFFView/Open
Prubeh_Hovorka.tifPrůběh obhajoby práce46,5 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2634

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.