Název: Využití formálních gramatik v automatickém plánování: na cestě k sjednocujícímu modelu
Autoři: Barták, Roman
Citace zdrojového dokumentu: STEINBERGER, Josef ed.; ZÍMA, Martin ed.; FIALA, Dalibor ed.; DOSTAL, Martin ed.; NYKL, Michal ed. Data a znalosti 2017: sborník konference, Plzeň, Hotel Angelo 5. - 6. října 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 99-104. ISBN 978-80-261-0720-0.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: https://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/DataAZnalosti2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26344
ISBN: 978-80-261-0720-0
Klíčová slova: plánování;modelování;formální gramatiky
Klíčová slova v dalším jazyce: planning;modeling;formal grammar
Abstrakt: V práci navrhujeme použít atributové gramatiky jako sjednocující model pro existující modely plánovacích domén. Takový sjednocující model přinese do plánování řadu nových možností využitím existujících technik vy-tvořených pro formální gramatiky. Můžeme například ověřit, zda plán odpovídá danému doménovému modelu. Můžeme dokonce verifikovat, zda je daný mo-del vnitřně konzistentní, což je problém, který plánovací komunita dosud ani neřešila. Můžeme využít techniky učení se gramatiky z příkladů slov jazyka pro automatické učení doménových modelů, tedy jednu z důležitých schopností au-tonomních systémů, která je v případě plánování zatím na velmi nízké úrovni. Samozřejmě je možné pomocí gramatik plány přímo generovat, případně nao-pak lze z pozorované části plánu odvodit, jaké akce budou následovat nebo kte-ré byly přehlédnuty. Formální gramatiky tam mohou posloužit jako vhodné mé-dium pro transport technik a znalostí mezi tak vzdálenými komunitami jako je zpracování jazyka a plánování.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Data a znalosti 2017

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bartak.pdfPlný text1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26344

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.