Title: Procedurální znalosti expertů a model GLIF
Authors: Říha, Ondřej
Citation: STEINBERGER, Josef ed.; ZÍMA, Martin ed.; FIALA, Dalibor ed.; DOSTAL, Martin ed.; NYKL, Michal ed. Data a znalosti 2017: sborník konference, Plzeň, Hotel Angelo 5. - 6. října 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 172-175. ISBN 978-80-261-0720-0.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/DataAZnalosti2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26358
ISBN: 978-80-261-0720-0
Keywords: GLIF;oborová doporučení;EHR;nekompletní záznam
Keywords in different language: GLIF;industry recommendations;EHR;incomplete record
Abstract: Text příspěvku má za cíl seznámit čtenáře s problematikou expert-ních procedurálních znalostí. Tyto znalosti mohou být zaznamenány pomocí modelu GLIF, kde při práci s reálnými záznamy vznikají specifické problémy. Řešení problémů jako posouzení času v oborových doporučeních a porovnávání reálných záznamů s doporučeními v podobě nedeterministického modelu GLIF může znamenat zlepšení v procesech využívajících expertní znalosti. Kompli-kovanost porovnávání s modelem GLIF nevychází pouze z jeho nedeterminis-tické formy. V praxi často nejsou dostupné kompletní záznamy provedených postupů, případně mohou být některé informace ztraceny při převodu na struk-turovanou formu záznamu. Text představuje některé z možností řešení uvede-ných problémů jako je práce s časem v modelu GLIF a porovnávání nekom-pletních záznamů pomocí nahrazení chybějících hodnot případně kontrolu všech relevantních možností dle dostupných dat.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Data a znalosti 2017
Data a znalosti 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Riha.pdfPlný text502,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26358

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.