Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKřenek, Tomáš
dc.contributor.authorŠorm, Martin
dc.contributor.refereeDuchek, Petr
dc.date.accepted2012-08-28
dc.date.accessioned2013-11-05T11:57:18Z
dc.date.available2011-09-19cs
dc.date.available2013-11-05T11:57:18Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-29
dc.identifier46629
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2635
dc.description.abstractBakalářská práce popisuje kovy Al, Sn a metastabilní slitinu jejich vzájemné kombinace Al-Sn. Hlavním cílem této práce byl pokus o vytvoření této slitiny za použití metody laserové ablace za současného rozkladu reaktantu. Jako reaktanty byly použity tetramethylcín a trimethylhliník. K analýze vzorků byly použity tyto metody: Konfokální mikroskopie, XRD, SEM/EDX, Ramanova spektroskopie.cs
dc.format50 s. (69 242 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcíncs
dc.subjecthliníkcs
dc.subjectmetastabilní slitinacs
dc.subjectlaserová ablacecs
dc.subjectdepozicecs
dc.subjectorganokovové sloučeninycs
dc.subjectrozklad reaktantůcs
dc.titleLaserová syntéza metastabilní Al-Sn slitiny v plynné fázics
dc.title.alternativeLaser synthesis of metastable Al-Sn alloys in the gas phaseen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra materiálu a strojírenské metalurgiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis Bachelor thesis describes the metals Al, Sn and the metastable alloy of their Al-Sn combination. The main objective of this work was an attempt to create this alloy using the laser-induced CVD method. Tetramethyltin and trimethylaluminium were used as reactants. The following methods were used for the analysis of the samples: Confocal microscopy, XRD, SEM / EDX, Raman spectroscopy.en
dc.subject.translatedtinen
dc.subject.translatedaluminumen
dc.subject.translatedmetastable alloyen
dc.subject.translatedlaser ablationen
dc.subject.translateddepositionen
dc.subject.translatedorganometallic compoundsen
dc.subject.translateddecomposition of reactantsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sorm_S09B0494P.pdfPlný text práce3,88 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Sorm.tifPosudek vedoucího práce141,73 kBTIFFView/Open
OP_Sorm.tifPosudek oponenta práce147,01 kBTIFFView/Open
Prubeh_Sorm.tifPrůběh obhajoby práce36,47 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2635

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.