Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKříž, Antonín
dc.contributor.authorAuterský, Václav
dc.contributor.refereeKaiser, Jaroslav
dc.date.accepted2012-08-27
dc.date.accessioned2013-11-05T11:57:18Z-
dc.date.available2011-09-19cs
dc.date.available2013-11-05T11:57:18Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-29
dc.identifier46652
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2638
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vztahem drsnosti povrchu a metod obrábění na únavové vlastnosti materiálu. Je rozdělena na teoretickou část, kde je popsána integrita povrchu a prakticko část, kde byla provedeno měření drsností povrchu a únavové zkoušky.cs
dc.format72 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectIntegrita povrchucs
dc.subjectdrsnost povrchucs
dc.subjectúnava materiálucs
dc.subjectČSN 19 436cs
dc.titleVliv integrity povrchu na mechanické vlastnostics
dc.title.alternativeInfluence of surface integrity on the mechanical propertiesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra materiálu a strojírenské metalurgiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the relationship between surface roughness and machining methods for fatigue properties of the material. It is divided into a theoretical part where the integrity of the surface is described and a practical part, where it was necessary to measure surface roughness and fatigue tests.en
dc.subject.translatedSurface integrityen
dc.subject.translatedsurface roughnessen
dc.subject.translatedmatriál fatigue ČSN 19 436en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Autersky.pdfPlný text práce10,19 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Autersky.tifPosudek vedoucího práce133,43 kBTIFFView/Open
OP_Autersky.tifPosudek oponenta práce192,57 kBTIFFView/Open
Prubeh_Autersky.tifPrůběh obhajoby práce52,23 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2638

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.