Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKříž, Antonín
dc.contributor.authorFiedler, Lukáš
dc.contributor.refereeMentl, Václav
dc.date.accepted2012-08-27
dc.date.accessioned2013-11-05T11:57:14Z
dc.date.available2011-09-19cs
dc.date.available2013-11-05T11:57:14Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-29
dc.identifier46654
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2639
dc.description.abstractBakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a experimentální. Teoretická část se zabývá obecným tepelným zpracováním ocelí, technologií povrchového kalení a to především technologii indukčního povrchového kalení a laserového povrchového kalení. Experimentální část zkoumá velikost opotřebení povrchu povrchově kalených ocelí vybranými zkouškami. Dále se snaží vystihnout závislost opotřebení povrchu na tepelném zpracování základního materiálu před povrchovým kalením.cs
dc.format83 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectlaserové povrchové kalenícs
dc.subjectindukční povrchové kalenícs
dc.subjectopotřebenícs
dc.subjectimpact testcs
dc.subjecttribologický test PIN-on-DISCcs
dc.titleSledování opotřebení a dynam. rázového kontaktního namáhání laserem povrchově kalených ocelícs
dc.title.alternativeAn observation on laser surface hardened steels - wear and dynamical contact stress characteristicsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra materiálu a strojírenské metalurgiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe bachelor´s thesis is divided into two parts ? theoretical and experimental. The theoretical part is focused on common ways of heat treatment and the vast majority is devoted to laser surface hardening technology and induction hardening technology. Firstly, the experimental part evaluates a volume wear of surface hardened steels. Secondly, it makes a description of a surface wear influential in heat treatment of basic material before surface hardening process.en
dc.subject.translatedlaser surface hardeningen
dc.subject.translatedinduction surface hardeningen
dc.subject.translatedwearen
dc.subject.translatedimpact testen
dc.subject.translatedtribological test PIN-on-DISCen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fiedler_BP_2012.pdfPlný text práce34,22 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Fiedler.tifPosudek vedoucího práce117,52 kBTIFFView/Open
OP_Fiedler.tifPosudek oponenta práce162,21 kBTIFFView/Open
Prubeh_Fiedler.tifPrůběh obhajoby práce41,57 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2639

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.