Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKučerová, Ludmilacs
dc.contributor.authorVomáčka, Miroslavcs
dc.contributor.refereeJandová, Dagmarcs
dc.date.accepted2012-08-28cs
dc.date.accessioned2013-11-05T11:57:16Z-
dc.date.available2011-09-19cs
dc.date.available2013-11-05T11:57:16Z-
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-06-29cs
dc.identifier50823cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2640-
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá termomechanickým zpracováním Quenching and Partitioning modifikovaným o inkrementální deformaci. Experiment byl proveden na třech tavbách se stejným obsahem uhlíku a odlišným obsahem křemíku a manganu. V experimentálním programu byl zkoumán vliv rychlosti ochlazování a vliv chemického složení na vývoj struktury a mechanické vlastnosti. Získané struktury byly analyzovány pomocí světelné, laserové konfokální a elektronové řádkovací mikroskopie. Použito bylo běžné i barevné leptání. Mechanické vlastnosti byly stanoveny tahovou zkouškou a měřením tvrdosti.cs
dc.format57cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectquenching and partitioningcs
dc.subjectinkrementální deformacecs
dc.subjecttermomechanické zpracovánícs
dc.subjectvysocepevné ocelics
dc.subjectzbytkový austenitcs
dc.subjecttermomechanický simulátorcs
dc.subjectbarevné leptánícs
dc.titleŘízený vývoj mikrostruktury vícefázových ocelícs
dc.title.alternativeControlled evolution of microstructure of multiphase steelsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra materiálu a strojírenské metalurgiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with heat treatment for steels called Quenching and Partitioning which is modified by an incremental deformation. Experiment was performed on three steels with constant content of carbon and different contents of silicon and manganese. The effect of cooling rate and chemical composition on microstructure evolution and mechanical properties was examined. Obtained microstructures by classic and colour etching technics were analysed by light, laser confocal and scanning electron microscopy. Mechanical properties were determined by a tensile test and hardness measurement.en
dc.subject.translatedquenching and partitioningen
dc.subject.translatedincremental deformationen
dc.subject.translatedthermomechanical processingen
dc.subject.translatedhigh-strength steelen
dc.subject.translatedretained austeniteen
dc.subject.translatedthermomechanical simulatoren
dc.subject.translatedcolour etchingen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vomacka_Miroslav_2012.pdfPlný text práce5,31 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Vomacka_12.tifPosudek vedoucího práce50,77 kBTIFFView/Open
OP_Vomacka_12.tifPosudek oponenta práce173,09 kBTIFFView/Open
Prubeh_Vomacka.tifPrůběh obhajoby práce40,24 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2640

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.