Název: Detekce rtů ve videozáznamech
Další názvy: Detection of lips in video sequences
Autoři: Hlaváč, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Hrúz, Marek
Oponent: Krňoul, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2645
Klíčová slova: detekce rtů;active appearance models;active shape models;tracking;fitting
Klíčová slova v dalším jazyce: lips tracking;active appearance models;active shape models;model fitting
Abstrakt: Tato práce se zabývá detekcí a sledováním tvaru rtů ve videozáznamech. Pro tento účel je vytvořen statistický model tvaru rtů a následně i statistický model textury rtů. Algoritmus pro výpočet i testování modelu byl vytvořen při zpracování této práce a je přiložen na DVD. V závěru jsou otestovány různé možnosti trénování úprav parametrů modelu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with detection and tracking of lips in video sequences. Statistical model is used for modeling lips shape and appearance. The algorithm for training and detection was created as a part of this work and is availible on the attached DVD. Various experiments are made with training of displacement parameters.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KKY) / Theses (DCY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
HlavacDP.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hlavac-v.pdfPosudek vedoucího práce1,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hlavac-o.pdfPosudek oponenta práce2,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hlavac-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2645

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.