Název: Detekce hlasivkových pulsů v řečových signálech
Další názvy: Automatic Pitch Marking in Speech Signals
Autoři: Kopřiva, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Matoušek, Jindřich
Oponent: Tihelka, Daniel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2646
Klíčová slova: pitch mark;automatická detekce;okamžik uzavření hlasivek;řeč;řečový signál;hlasivky;glotální signál;neuronové sítě;backpropagation;základní hlasivkový tón;kontura F0;autokorelace;klasifikace znělosti;spektrum;Fourierova transformace;syntéza řeči;PSOLA.
Klíčová slova v dalším jazyce: pitch mark;automatic detection;glottal closure instant;speech;speech signal;glottal cords;electroglottogram;neural networks;backpropagation;fundamental frequency;F0 contour;autocorrelation;voice classification;spectrum;Fourier transform;speech synthesis;PSOLA.
Abstrakt: Hlavním tématem je problém automatické detekce momentů, ve kterých došlo k uzavření hlasivek, v digitalizovaném řečovém signálu. V začátku práce je vyložen vědomostní základ pojmů a principů, na který je dle potřeby odkazováno. Následuje popis a porovnání vybraných algoritmů, které řeší úlohu nalezení základního hlasivkového tónu v řečovém signálu. V hlavní části této práce jsou popsány principy různých algoritmů určených pro detekci pitch marků v řečovém signálu a nechybí srovnání jejich vlastností a dosažených výsledků. Některé z těchto algoritmů byly implementovány.
Abstrakt v dalším jazyce: Automatic glottal closure instant detection problem is the goal of the thesis. At the beginning of the thesis knowledge base is placed to support further research. The following part is focused on comparing selected approaches, that are designed for pitch tracking task. Various selected techniques determined for automatic pitch marking task are presented in the major part of the thesis. Some of them were implemented. Comparison of all the available algorithms is included.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_KOPRIVA_A09N0147P.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kopriva-v.pdfPosudek vedoucího práce2,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kopriva-o.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kopriva-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2646

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.