Title: Detekce hlasivkových pulsů v řečových signálech
Other Titles: Automatic Pitch Marking in Speech Signals
Authors: Kopřiva, Jakub
Advisor: Matoušek, Jindřich
Referee: Tihelka, Daniel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2646
Keywords: pitch mark;automatická detekce;okamžik uzavření hlasivek;řeč;řečový signál;hlasivky;glotální signál;neuronové sítě;backpropagation;základní hlasivkový tón;kontura F0;autokorelace;klasifikace znělosti;spektrum;Fourierova transformace;syntéza řeči;PSOLA.
Keywords in different language: pitch mark;automatic detection;glottal closure instant;speech;speech signal;glottal cords;electroglottogram;neural networks;backpropagation;fundamental frequency;F0 contour;autocorrelation;voice classification;spectrum;Fourier transform;speech synthesis;PSOLA.
Abstract: Hlavním tématem je problém automatické detekce momentů, ve kterých došlo k uzavření hlasivek, v digitalizovaném řečovém signálu. V začátku práce je vyložen vědomostní základ pojmů a principů, na který je dle potřeby odkazováno. Následuje popis a porovnání vybraných algoritmů, které řeší úlohu nalezení základního hlasivkového tónu v řečovém signálu. V hlavní části této práce jsou popsány principy různých algoritmů určených pro detekci pitch marků v řečovém signálu a nechybí srovnání jejich vlastností a dosažených výsledků. Některé z těchto algoritmů byly implementovány.
Abstract in different language: Automatic glottal closure instant detection problem is the goal of the thesis. At the beginning of the thesis knowledge base is placed to support further research. The following part is focused on comparing selected approaches, that are designed for pitch tracking task. Various selected techniques determined for automatic pitch marking task are presented in the major part of the thesis. Some of them were implemented. Comparison of all the available algorithms is included.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_KOPRIVA_A09N0147P.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
kopriva-v.pdfPosudek vedoucího práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
kopriva-o.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
kopriva-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,25 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2646

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.