Název: Model parního kotle a jeho řízení
Další názvy: Model of steam boiler and its control
Autoři: Pöschl, Michal
Vedoucí práce/školitel: Schlegel, Miloš
Oponent: Štětina, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2650
Klíčová slova: bojler;stoupačky;nasycená pára;rozvazbovací regulátor;linearizace;anti-wind-up
Klíčová slova v dalším jazyce: boiler;risers;satured steam;decoupler;linearization;anti-wind-up
Abstrakt: V práci je udeveden model parního kotle a jeho řízení. Důvodem pro vytvoření této práce je malá dostupnost takového řízení. Práce obsahuje detailní popis modelu bojleru a k němu navrženému řízení dvou výstupních veličin jakosti páry a úrovně hladiny vody v bubnu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis presents a model of a steam boiler and its control. The reason for developing this thesis is poor availability of such proceedings. The work contains a detailed description of the model boiler and designed its control of two outputs quality of steam and water level in the drum.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Poschl.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Poschl-v.pdfPosudek vedoucího práce1,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Poschl-o.pdfPosudek oponenta práce2,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Poschl-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2650

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.