Title: Model parního kotle a jeho řízení
Other Titles: Model of steam boiler and its control
Authors: Pöschl, Michal
Advisor: Schlegel, Miloš
Referee: Štětina, Milan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2650
Keywords: bojler;stoupačky;nasycená pára;rozvazbovací regulátor;linearizace;anti-wind-up
Keywords in different language: boiler;risers;satured steam;decoupler;linearization;anti-wind-up
Abstract: V práci je udeveden model parního kotle a jeho řízení. Důvodem pro vytvoření této práce je malá dostupnost takového řízení. Práce obsahuje detailní popis modelu bojleru a k němu navrženému řízení dvou výstupních veličin jakosti páry a úrovně hladiny vody v bubnu.
Abstract in different language: This thesis presents a model of a steam boiler and its control. The reason for developing this thesis is poor availability of such proceedings. The work contains a detailed description of the model boiler and designed its control of two outputs quality of steam and water level in the drum.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Poschl.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Poschl-v.pdfPosudek vedoucího práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
Poschl-o.pdfPosudek oponenta práce2,9 MBAdobe PDFView/Open
Poschl-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,33 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2650

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.