Název: Interaktivní virtuální laboratoř prezentující techniky tlumení vibrací
Další názvy: Interactive virtual laboratories presenting techniques for vibration damping
Autoři: Reitinger, Jan
Vedoucí práce/školitel: Čech, Martin
Oponent: Goubej, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2651
Klíčová slova: virtuální laboratoř;tlumení vibrací;HMI;portálový jeřáb;Java;REX;JavaREX;input shaping filtr;VRML;Java 3D
Klíčová slova v dalším jazyce: virtual Laboratory;Vibration damping;HMI;gantry crane;Java;REX;JavaREX;input shaping filter;VRML;Java 3D
Abstrakt: Tato práce popisuje tvorbu virtuální laboratoře pro znázornění technik tlumení vibrací na mechanickém systému, konkrétně na portálovém jeřábu s nákladem uchyceným na laně. V práci jsou odvozeny matematické modely systému jeřábu a motorů k jeho řízení. Tyto modely jsou následně nasimulovány v řídicím systému REX. Je zde také představena technika tlumení vibrací pomocí tvarování vstupu, která je použita pro potlačení nežádaných kmitů. Poté následuje detailní popis, jak simulaci převést do jazyka Java a jak z ní vytvořit jádro virtuální laboratoře. Na konec je představena možnost, jak vytvořit interaktivní trojrozměrný model systému ve VRML, který se poté převede do balíku Java 3D.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the full development of Virtual Laboratory presenting vibration damping techniques on mechanical models. Mores specifically, a gantry crane with load on rope will be considered as oscillatory process. Mathematical model of both crane system and motion drives will be derived. Afterwards the model and control system will be implemented in the control system REX. Special input shaping filter will be employed for damping of unpleasant oscillations. Next, the automatic transformation of simulation into Java language and creation of Virtual Laboratory core will be documented. Finally, the creation of interactive 3D model of crane system in VRML will be illustrated. The model is rendered using Java3D package.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Reitinger.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
reitinger-v.pdfPosudek vedoucího práce1,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
reitinger-o.pdfPosudek oponenta práce1,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
reitinger-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2651

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.