Title: Interaktivní virtuální laboratoř prezentující techniky tlumení vibrací
Other Titles: Interactive virtual laboratories presenting techniques for vibration damping
Authors: Reitinger, Jan
Advisor: Čech, Martin
Referee: Goubej, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2651
Keywords: virtuální laboratoř;tlumení vibrací;HMI;portálový jeřáb;Java;REX;JavaREX;input shaping filtr;VRML;Java 3D
Keywords in different language: virtual Laboratory;Vibration damping;HMI;gantry crane;Java;REX;JavaREX;input shaping filter;VRML;Java 3D
Abstract: Tato práce popisuje tvorbu virtuální laboratoře pro znázornění technik tlumení vibrací na mechanickém systému, konkrétně na portálovém jeřábu s nákladem uchyceným na laně. V práci jsou odvozeny matematické modely systému jeřábu a motorů k jeho řízení. Tyto modely jsou následně nasimulovány v řídicím systému REX. Je zde také představena technika tlumení vibrací pomocí tvarování vstupu, která je použita pro potlačení nežádaných kmitů. Poté následuje detailní popis, jak simulaci převést do jazyka Java a jak z ní vytvořit jádro virtuální laboratoře. Na konec je představena možnost, jak vytvořit interaktivní trojrozměrný model systému ve VRML, který se poté převede do balíku Java 3D.
Abstract in different language: This thesis describes the full development of Virtual Laboratory presenting vibration damping techniques on mechanical models. Mores specifically, a gantry crane with load on rope will be considered as oscillatory process. Mathematical model of both crane system and motion drives will be derived. Afterwards the model and control system will be implemented in the control system REX. Special input shaping filter will be employed for damping of unpleasant oscillations. Next, the automatic transformation of simulation into Java language and creation of Virtual Laboratory core will be documented. Finally, the creation of interactive 3D model of crane system in VRML will be illustrated. The model is rendered using Java3D package.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Reitinger.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFView/Open
reitinger-v.pdfPosudek vedoucího práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
reitinger-o.pdfPosudek oponenta práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
reitinger-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,58 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2651

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.