Název: Hlasové rozhraní pro on-line kalendář
Další názvy: Voice interface for on-line calendar
Autoři: Skála, Martin
Vedoucí práce/školitel: Šmídl, Luboš
Oponent: Švec, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2652
Klíčová slova: hlasové rozhraní;on-line kalendář;Google kalendář;Zend Gdata;VoiceXML;Google API;gramatika;čtení událostí;vytváření událostí;mazání událostí;modifikace událostí
Klíčová slova v dalším jazyce: voice interface;on-line calendar;Google calendar;Zend Gdata;VoiceXML;Google API;grammar;read events;create events;delete events;update events
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá vytvořením hlasového rozhraní pro on-line kalendář. Jako on-line kalendář, byl použit kalendář firmy Google. V mojí práci se zabývám gramatikami, které využívá tento systém a parsováním promluvy. Vytvořil jsem webovou část, pro registraci uživatele a získání více informací o systému. Dále jsem vytvořil hlasové rozhraní, které obsahuje uzel pro snadné připojení dílčích aplikací a aplikaci na vytvoření událost a aplikaci na čtení události, pomocí níž je možné události také modifikovat a mazat. K realizaci dialogu je využit jazyk VoiceXML a k přístupu do kalendáře byla použita knihovna Zend Gdata.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the creation of voice interface for an online calendar. Google calendar is used as the online calendar. In this work I deal with grammars which are used by this system and also with speech parsing. I created a web interface for user registration and for getting more information about the system. I also created a voice interface which contains a node for easy conection to other applications such as an application for the creation of a new event or an application for reading stored events which can also modify and delete them. The code of the dialog is written in VoiceXML and Zend Gdata is used for the calendar acces.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KKY) / Theses (DCY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - VGC - Martin Skala.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skala-v.pdfPosudek vedoucího práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skala-o.pdfPosudek oponenta práce2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skala-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2652

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.