Název: Návrh a realizace antialiasing filtru
Další názvy: Anti-Aliasing Filters Design (including their setup)
Autoři: Kantor, Jan
Vedoucí práce/školitel: Girg, Josef
Oponent: Tůmová, Olga
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2659
Klíčová slova: antialiasing filtr;obvody se spínanými kapacitory;filtr;dolní propust;horní propust;pásmová propust;pásmová zádrž;laboratorní přípravek;kmitočtové charakteristiky;aliasing;antialiasing;Eagle;DPS
Klíčová slova v dalším jazyce: antialiasing filter;circuits with switched capacitors;filter;highpass;lowpass;bandpass;bandreject;laboratory device;measurement;frequency characteristic;aliasing;antialiasing;Eagle;PCB
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na seznámení se s principy funkce obvodů se spínanými kapacitory a s možností jejich aplikace v kmitočtových filtrech. Je zde stručně rozebrána teorie filtrů, jejich rozdělení a přehled jejich nejpoužívanějších aproximací. Největší důraz je kladen na vznik a projevy aliasingu a možnosti jeho eliminace. Výsledkem této diplomové práce je návrh a sestavení funkčního laboratorního přípravku antialiasingového filtru společně se změřením jeho frekvenčních charakteristik. Součástí návrhu filtru je i návrh zdroje a generátoru hodinového kmitočtu a také je i stručně rozebrán návrh DPS za pomoci volné verze programu Eagle.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis concerns of principles of circuits with switched capacitors and to apply them in frequency filters. A brief explanation of filter?s theory, dividing and overview of their most common approximation. The biggest emphasis is put on origin of aliasing and possibility to eliminate it. The result of this master thesis is to design and to put together the laboratory device of antialiasing filter and to measure frequency characteristics. A part of this thesis is a design of power supply and a design of generator of time frequency. The design of PCB is briefly explained with help of free version of Eagle software.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_E08N0062P.pdfPlný text práce8,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
034486_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce297,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
034486_oponent.pdfPosudek oponenta práce379,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
034486_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce136,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2659

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.