Title: Návrh a realizace antialiasing filtru
Other Titles: Anti-Aliasing Filters Design (including their setup)
Authors: Kantor, Jan
Advisor: Girg, Josef
Referee: Tůmová, Olga
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2659
Keywords: antialiasing filtr;obvody se spínanými kapacitory;filtr;dolní propust;horní propust;pásmová propust;pásmová zádrž;laboratorní přípravek;kmitočtové charakteristiky;aliasing;antialiasing;Eagle;DPS
Keywords in different language: antialiasing filter;circuits with switched capacitors;filter;highpass;lowpass;bandpass;bandreject;laboratory device;measurement;frequency characteristic;aliasing;antialiasing;Eagle;PCB
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na seznámení se s principy funkce obvodů se spínanými kapacitory a s možností jejich aplikace v kmitočtových filtrech. Je zde stručně rozebrána teorie filtrů, jejich rozdělení a přehled jejich nejpoužívanějších aproximací. Největší důraz je kladen na vznik a projevy aliasingu a možnosti jeho eliminace. Výsledkem této diplomové práce je návrh a sestavení funkčního laboratorního přípravku antialiasingového filtru společně se změřením jeho frekvenčních charakteristik. Součástí návrhu filtru je i návrh zdroje a generátoru hodinového kmitočtu a také je i stručně rozebrán návrh DPS za pomoci volné verze programu Eagle.
Abstract in different language: This master thesis concerns of principles of circuits with switched capacitors and to apply them in frequency filters. A brief explanation of filter?s theory, dividing and overview of their most common approximation. The biggest emphasis is put on origin of aliasing and possibility to eliminate it. The result of this master thesis is to design and to put together the laboratory device of antialiasing filter and to measure frequency characteristics. A part of this thesis is a design of power supply and a design of generator of time frequency. The design of PCB is briefly explained with help of free version of Eagle software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_E08N0062P.pdfPlný text práce8,88 MBAdobe PDFView/Open
034486_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce297,26 kBAdobe PDFView/Open
034486_oponent.pdfPosudek oponenta práce379,55 kBAdobe PDFView/Open
034486_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce136,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2659

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.