Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPolanský, Radek
dc.contributor.authorBartůňková, Monika
dc.contributor.refereeProsr, Pavel
dc.date.accepted2012-06-06
dc.date.accessioned2013-06-19T06:29:28Z
dc.date.available2010-10-18cs
dc.date.available2013-06-19T06:29:28Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-11
dc.identifier40782
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2660
dc.description.abstractCílem diplomové práce je optimalizace procesu síťování ethylen-vinyl acetátové folie, používané pro zapouzdření ve fotovoltaických panelech. U vzorků vystavených rozdílným síťovacím teplotám a tlakům byly nejprve porovnány teplotní závislosti proudu, permitivity a ztrátového činitele (v teplotním rozmezí 21 - 170 °C). Dále byla aplikována diferenční skenovací kalorimetrie. Určení optimálních podmínek síťování bylo založeno na proměřených absorpčních proudů a následném dopočítání polarizačních indexů (minutového i desetiminutového) a vnitřní rezistivity. Výsledky experimentu prokázaly, že u dodaného materiálu je možné síťovat při teplotě 135 °C (oproti výrobcem udávané hodnotě 150 °C), což je ekonomicky výhodnějšícs
dc.format69 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfotovoltaikacs
dc.subjectethylen-vinyl acetátcs
dc.subjectzapouzdřovací materiálcs
dc.subjectsíťovánícs
dc.subjectabsorpční charakteristikacs
dc.subjectrezistivitacs
dc.subjectpolarizační indexcs
dc.titleAnalýza síťování ethylen-vinyl acetátu používaného ve fotovoltaických panelechcs
dc.title.alternativeAnalysis of crosslinking reaction of ethylene-vinyl acetate encapsulant used in photovoltaic modulesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe target of the master thesis is focused on process optimization of an ethylene-vinyl acetate encapsulant used in photovoltaic panels crosslinking. The delivered samples previously exposed to different crosslinking temperatures and pressures were first put to the tests of temperature dependence (in temperature range 21- 170°C). Then these samples were analyzed by differential scanning calorimetry. The optimal conditions determination of crosslinking was based on the measurement of absorption characteristics and calculation of polarization indexes (1 min and 10 min) and specific volume resistance afterwards. The results of the experiment revealed that it is possible to modify condition for crosslinking (lower the temperature from 150°C provided by the manufacturer to 135°C) and make it less economically demanding.en
dc.subject.translatedphotovoltaicen
dc.subject.translatedethylene-vinyl acetateen
dc.subject.translatedencapsulanten
dc.subject.translatedcross-linkingen
dc.subject.translatedabsorption characteristicen
dc.subject.translatedresistivityen
dc.subject.translatedpolarization indexen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E09N0004P - Monika Bartunkova.pdfPlný text práce6,17 MBAdobe PDFView/Open
040782_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce351,37 kBAdobe PDFView/Open
040782_oponent.pdfPosudek oponenta práce362,09 kBAdobe PDFView/Open
040782_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce150,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2660

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.