Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKožený, Jiří
dc.contributor.authorCísler, Petr
dc.contributor.refereeRada, Petr
dc.date.accepted2012-06-05
dc.date.accessioned2013-06-19T06:29:29Z
dc.date.available2010-10-18cs
dc.date.available2013-06-19T06:29:29Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-10
dc.identifier40788
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2661
dc.description.abstractPráce je zaměřena na vedení tepla a jeho analogické elektrické řešení. Popisuje vztahy mezi tepelnými a elektrickými veličinami. Dále je zkonstruován a analyzován elektrotepelný model stěny žíhací pece. Na závěr je srovnání typů řešení modelu pomocí PC programu Tina.cs
dc.format73 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=40788-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectelektrická analogiecs
dc.subjectvedení teplacs
dc.subjectelektrotepelný modelcs
dc.subjectelektrický modelcs
dc.subjectpeccs
dc.titleElektrická analogie sdílení tepla vedenímcs
dc.title.alternativeElectric analogy of conductive heat exchangeen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work is focused on a heat conduction and analogical electric solution. It describes relations between heat quantities and electric quantities. Next is projected and analysed electric-heat model of a side of an annealing furnance. Finaly are compared the types of a model constructions by using PC program Tina.en
dc.subject.translatedelectric analogyen
dc.subject.translatedheat conductionen
dc.subject.translatedelectric-heat modelen
dc.subject.translatedelectric modelen
dc.subject.translatedfurnaceen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Petr_Cisler.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
040788_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce334,23 kBAdobe PDFView/Open
040788_oponent.pdfPosudek oponenta práce362,24 kBAdobe PDFView/Open
040788_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce124,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2661

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.