Název: Analýza stavu personálních činností ve vybraném podniku a návrhy na zlepšení
Další názvy: Analysis of the state personnel activities in selected enterprises and suggestions for improvement
Autoři: Stulík, Petr
Vedoucí práce/školitel: Edl Milan, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Pelouch Filip, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26627
Klíčová slova: personální oddělení;personální činnosti;řízení lidských zdrojů;proces;procesní mapování;analýza;optimalizace
Klíčová slova v dalším jazyce: personnel department;personnel activities;human resources management;process;process mapping;analysis;optimization
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na aktivity personálního oddělení ve společnosti. Každá činnost je jednotlivě procesně zmapována a popsána. Práce se detailně věnuje souboru činností souvisejících s náborem nových zaměstnanců. Cílem absolventské práce je vytvoření inovativních návrhů na zlepšení činností souvisejících s náborem nových zaměstnanců, a tím zefektivnit práci personálního oddělení.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis focuses on the activities of the human resources department in a company. Each activity is individually mapped and documented process. The work is dedicated to the file in detail activities associated with the recruitment of new employees. The aim of the thesis is to create innovative proposals to improve the activities related to the recruitment of new employees, and thus streamline the work of the human resources department.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Stulik_Petr.pdfPlný text práce2,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Stulik.pdfPosudek vedoucího práce733,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_DP_Stulik.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoby_DP_Stulik.pdfPrůběh obhajoby práce873,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26627

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.