Title: Analýza stavu personálních činností ve vybraném podniku a návrhy na zlepšení
Other Titles: Analysis of the state personnel activities in selected enterprises and suggestions for improvement
Authors: Stulík, Petr
Advisor: Edl Milan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Pelouch Filip, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26627
Keywords: personální oddělení;personální činnosti;řízení lidských zdrojů;proces;procesní mapování;analýza;optimalizace
Keywords in different language: personnel department;personnel activities;human resources management;process;process mapping;analysis;optimization
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na aktivity personálního oddělení ve společnosti. Každá činnost je jednotlivě procesně zmapována a popsána. Práce se detailně věnuje souboru činností souvisejících s náborem nových zaměstnanců. Cílem absolventské práce je vytvoření inovativních návrhů na zlepšení činností souvisejících s náborem nových zaměstnanců, a tím zefektivnit práci personálního oddělení.
Abstract in different language: The thesis focuses on the activities of the human resources department in a company. Each activity is individually mapped and documented process. The work is dedicated to the file in detail activities associated with the recruitment of new employees. The aim of the thesis is to create innovative proposals to improve the activities related to the recruitment of new employees, and thus streamline the work of the human resources department.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Stulik_Petr.pdfPlný text práce2,32 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Stulik.pdfPosudek vedoucího práce733,42 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Stulik.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoby_DP_Stulik.pdfPrůběh obhajoby práce873,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26627

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.