Název: Uplatnění metody Value Stream mapping v průmyslovém podniku
Další názvy: Application of Value Stream Mapping method in industrial company
Autoři: Ambros, Martin
Vedoucí práce/školitel: Edl Milan, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Schön Jakub, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26628
Klíčová slova: štíhlá výroba;mapování toku hodnot;racionalizace výroby;materiálový tok;průběžná doba výroby;metody průmyslového inženýrství;vylepšení;kaizen;hodnota;hodnotový tok
Klíčová slova v dalším jazyce: lean manufacturing;value stream mapping;rationalization of production;material flow;methods of industrial engineering;improvement;kaizen;value;value stream
Abstrakt: Tématem této diplomové práce je uplatnění metody VSM v průmyslovém podniku. V první části práce je teoreticky pojednáno o štíhlé výrobě, vybraných metodách průmyslového inženýrství a podrobně popsána metoda Value Stream Mapping. Druhá část práce se věnuje již konkrétní implementaci metody Value Stream Mapping do konkrétního průmyslového podniku. Je provedena analýza současného toku hodnot a proveden popis zjištěných problémových oblastí. Dále je navržen nový, efektivnější tok hodnot spolu s vytvořením mapy budoucího stavu a následným zhodnocením.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this diploma thesis is the application of the VSM method in industrial company. The first part of the thesis deals with lean production, selected methods of industrial engineering and detailed described Value Stream Mapping method. The second part of the thesis deals with the concrete implementation of the Value Stream Mapping method into a particular industrial company An analysis of the current flow of values and the description of the problem areas was carried out. Further, a new, more efficient flow of values is proposed, along with the map of the future state and subsequent evaluation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Uplatneni metody Value Stream Mapping v prumyslovem podniku(1).pdfPlný text práce4,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Ambros.pdfPosudek vedoucího práce760,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_DP_Ambros.pdfPosudek oponenta práce670,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_DP_Ambros.pdfPrůběh obhajoby práce744,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26628

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.