Název: Výběr a implementace normovacího softwaru
Další názvy: Selection and implementation of normative software
Autoři: Sváček, Václav
Vedoucí práce/školitel: Edl Milan, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Jůna Josef, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26629
Klíčová slova: řízení výroby;konkurence;normování práce;výběr normovacího softwaru;rozhodovací analýza;implementace;t-kalk
Klíčová slova v dalším jazyce: production management;competition;standardization of work;selection of normative software;decision analysis;implementation;t-kalk
Abstrakt: Tématem této diplomové práce je Výběr a implementace normovacího softwaru. V první části jsou potřebné teoretické pojmy týkající se řízení výroby, konkurence a normování práce. Následně je zde uveden profil společnosti TS Plzeň a.s. a její současný stav. Poté je zde provedena rozhodovací analýza pro výběr normovacího softwaru. V druhé časti je již popsaný celkový průběh implementace normovacího softwaru. Jsou zde uvedená veškerá nastavení a změny, které jsem v aplikaci prováděl. Na závěr je popsáno, jakým způsobem proběhlo uživatelské školení a následné testování aplikace.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this diploma thesis is Selection and implementation of normative software. In the first part there are theoretical concepts about production management, competition and standardization of work. Subsequently there are profile of TS Plzeň a.s. and current state of company. Then there is decision analysis for selection of normative software. In the second part there is described overall progress of implementation of normative software. There are all settings and changes I have made to normative application. In conclusion there are described user training and testing of software.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Svacek.pdfPlný text práce8,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_DP_Svacek.pdfPosudek oponenta práce539,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Svacek.pdfPosudek vedoucího práce749,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_DP_Svacek.pdfPrůběh obhajoby práce760,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26629

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.