Title: Výběr a implementace normovacího softwaru
Other Titles: Selection and implementation of normative software
Authors: Sváček, Václav
Advisor: Edl Milan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Jůna Josef, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26629
Keywords: řízení výroby;konkurence;normování práce;výběr normovacího softwaru;rozhodovací analýza;implementace;t-kalk
Keywords in different language: production management;competition;standardization of work;selection of normative software;decision analysis;implementation;t-kalk
Abstract: Tématem této diplomové práce je Výběr a implementace normovacího softwaru. V první části jsou potřebné teoretické pojmy týkající se řízení výroby, konkurence a normování práce. Následně je zde uveden profil společnosti TS Plzeň a.s. a její současný stav. Poté je zde provedena rozhodovací analýza pro výběr normovacího softwaru. V druhé časti je již popsaný celkový průběh implementace normovacího softwaru. Jsou zde uvedená veškerá nastavení a změny, které jsem v aplikaci prováděl. Na závěr je popsáno, jakým způsobem proběhlo uživatelské školení a následné testování aplikace.
Abstract in different language: The theme of this diploma thesis is Selection and implementation of normative software. In the first part there are theoretical concepts about production management, competition and standardization of work. Subsequently there are profile of TS Plzeň a.s. and current state of company. Then there is decision analysis for selection of normative software. In the second part there is described overall progress of implementation of normative software. There are all settings and changes I have made to normative application. In conclusion there are described user training and testing of software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Svacek.pdfPlný text práce8,2 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Svacek.pdfPosudek oponenta práce539,51 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Svacek.pdfPosudek vedoucího práce749,52 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Svacek.pdfPrůběh obhajoby práce760,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26629

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.