Title: Technicko-ekonomické zhodnocení výroby lisovacího nástroje pro stropní panely do automobilů
Other Titles: Technical and economic evaluation of forming tool production for headliners
Authors: Langová, Alena
Advisor: Kleinová Jana, Doc. Ing. CSc.
Referee: Pěchota Pavel, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26631
Keywords: technicko-ekonomické hodnocení;výroba;projekt;technologie;náklady;kalkulace;příspěvek na úhradu fixních nákladů
Keywords in different language: technical and economic evaluation;production;project;technology;costs;calculation;contribution margin
Abstract: Diplomová práce se zabývá technicko-ekonomickým hodnocení. Hlavním kritériem pro hodnocení jsou náklady. Hodnocen je použitý technologický postup a jeho vliv na výši nákladů a používaný způsob kalkulace ve společnosti. Výsledkem práce je navržení nového způsobu kalkulace při zohlednění plánovaného technologického postupu.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with technical and economic evaluation. The main criterion for the evaluation is cost. The technological process and its influence on the cost and also the method of calculation used in the company are evaluated. The result of the thesis is to propose a new method of calculation taking into account of the planned technological process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Langova.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Langova.pdfPosudek vedoucího práce600,6 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Langova.pdfPosudek oponenta práce981,75 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoby_DP_Langova.pdfPrůběh obhajoby práce927,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26631

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.