Název: Automatizace testu úniku hélia z tepelných výměníků
Další názvy: Automatic leak testing for heat exchangers
Autoři: Kočiš, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
Oponent: Soukup Michal, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26635
Klíčová slova: průmyslové inženýrství;automatizace;robotizace;průmyslové roboty;zkoušky těsnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: industrial engineering;automation;robotization;industrial robots;leak tests
Abstrakt: Práce se zabývá automatizací pracoviště testu úniku hélia ve společnosti Daikin Industries Czech Republic s. r. o. pomocí průmyslového robota. Cílem je snížení výrobních nákladů a zvýšení úrovně standardizace. Teoretická část se věnuje poznatkům především z oblasti automatizační techniky. V praktické části je provedena analýza současného stavu, návrh specifikace pro dodavatele, výběr vhodné varianty a ověření zvoleného řešení. V závěru práce je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the automation of the helium leak test at Daikin Industries Czech Republic s. r. o. using an industrial robot. The goal is to reduce production costs and to increase the level of standardization. The theoretical part is dedicated to knowledge especially in the field of automation technology. The second part analyzes the current state, proposes a specification for the supplier, chooses the appropriate variant and verifies the chosen solution. Last part of the thesis provides the technical and economic evaluation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Kocis_Jan_2017.pdfPlný text práce3,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Kocis.pdfPosudek vedoucího práce825,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_DP_Kocis.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_DP_Kocis.pdfPrůběh obhajoby práce775,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26635

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.