Title: Automatizace testu úniku hélia z tepelných výměníků
Other Titles: Automatic leak testing for heat exchangers
Authors: Kočiš, Jan
Advisor: Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
Referee: Soukup Michal, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26635
Keywords: průmyslové inženýrství;automatizace;robotizace;průmyslové roboty;zkoušky těsnosti
Keywords in different language: industrial engineering;automation;robotization;industrial robots;leak tests
Abstract: Práce se zabývá automatizací pracoviště testu úniku hélia ve společnosti Daikin Industries Czech Republic s. r. o. pomocí průmyslového robota. Cílem je snížení výrobních nákladů a zvýšení úrovně standardizace. Teoretická část se věnuje poznatkům především z oblasti automatizační techniky. V praktické části je provedena analýza současného stavu, návrh specifikace pro dodavatele, výběr vhodné varianty a ověření zvoleného řešení. V závěru práce je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení.
Abstract in different language: The thesis deals with the automation of the helium leak test at Daikin Industries Czech Republic s. r. o. using an industrial robot. The goal is to reduce production costs and to increase the level of standardization. The theoretical part is dedicated to knowledge especially in the field of automation technology. The second part analyzes the current state, proposes a specification for the supplier, chooses the appropriate variant and verifies the chosen solution. Last part of the thesis provides the technical and economic evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kocis_Jan_2017.pdfPlný text práce3,69 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Kocis.pdfPosudek vedoucího práce825,59 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Kocis.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Kocis.pdfPrůběh obhajoby práce775,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26635

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.