Název: Návrh prostorového uspořádání při změně výrobního programu
Další názvy: Layout design due to production program changes
Autoři: Pribol, Robert
Vedoucí práce/školitel: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Miller Antonín, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26636
Klíčová slova: layout;návrh;prostorové uspořádání;optimální řešení;výrobní systém;materiálový tok;formula sae
Klíčová slova v dalším jazyce: layout design;optimal solution;production system;material flow;formula sae
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá návrhem prostorového uspořádání výrobního systému pro výrobu formulí. V teoretické části jsou popsány pravidla postupování při návrhu. V části praktické je pak návrh uskutečněn a je představeno optimální řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis deals with layout design of production system for racing cars. The theoretical part describes the rules of the design process. These rules are used in the practical part for the layout design. Finally, the optimal solution is presented.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Pribol.pdfPlný text práce5,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Pribol.pdfPosudek vedoucího práce547,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_DP_Pribol.pdfPosudek oponenta práce1,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_DP_Pribol.pdfPrůběh obhajoby práce978,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26636

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.