Název: Racionalizace pracovišť linky
Další názvy: Rationalization of workplaces lines
Autoři: Kulová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26638
Klíčová slova: ergonomie;normování;analýzy
Klíčová slova v dalším jazyce: ergonomics;standardization;analysis
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřená na problematiku přetížení operátorů montážní linky. Mezi hlavní témata práce patří ergonomie, antropometrie a jednotlivé ergonomické metody. Cílem je navržení takových úprav pracovišť, aby došlo ke snížení námahy při práci. Dále je řešena racionalizace práce a změna samotných pracovních postupů. Podstatným přínosem je snížení svalového zatížení operátorů, přičemž při vhodné změně pracovního postupu dochází i ke zvýšení produktivity práce
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma sheet is focused on the issue of overloading operators in assembly line. The main topics include ergonomics, anthropometry, and various of ergonomic methods. The aim is to propose such modifications of workplaces, in order to reduce strain at work. Furthermore the work rationalisation is solved as well as changes in work instructions. Substantial benefit is a reduction in operators muscle load, while an appropriate change of the workflow leads to the productivity increase.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPV) / Theses (DIE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Kulova_2017.pdfPlný text práce4,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Kulova.pdfPosudek vedoucího práce798,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_DP_Kulova.pdfPosudek oponenta práce1,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_DP_Kulova.pdfPrůběh obhajoby práce903,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26638

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.