Title: Racionalizace pracovišť linky
Other Titles: Rationalization of workplaces lines
Authors: Kulová, Kristýna
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26638
Keywords: ergonomie;normování;analýzy
Keywords in different language: ergonomics;standardization;analysis
Abstract: Diplomová práce je zaměřená na problematiku přetížení operátorů montážní linky. Mezi hlavní témata práce patří ergonomie, antropometrie a jednotlivé ergonomické metody. Cílem je navržení takových úprav pracovišť, aby došlo ke snížení námahy při práci. Dále je řešena racionalizace práce a změna samotných pracovních postupů. Podstatným přínosem je snížení svalového zatížení operátorů, přičemž při vhodné změně pracovního postupu dochází i ke zvýšení produktivity práce
Abstract in different language: The diploma sheet is focused on the issue of overloading operators in assembly line. The main topics include ergonomics, anthropometry, and various of ergonomic methods. The aim is to propose such modifications of workplaces, in order to reduce strain at work. Furthermore the work rationalisation is solved as well as changes in work instructions. Substantial benefit is a reduction in operators muscle load, while an appropriate change of the workflow leads to the productivity increase.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kulova_2017.pdfPlný text práce4,21 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Kulova.pdfPosudek vedoucího práce798,43 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Kulova.pdfPosudek oponenta práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Kulova.pdfPrůběh obhajoby práce903,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26638

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.